Game ko cấm bán đồ, nhưng anh em nào bán acc thì vào group hay đăng bài ở diễn đàn nha
Tuyệt đối không bán acc trong game

View more latest threads same category: