add check lại cái skill này nhé, lúc dc lúc ko, rất khó chịu.