ÁP DỤNG GIỚI HẠN RS MỚI TỪ NGÀY ĐẦU OPEN GAME
- Các bạn được phép rs 40 lần trong ngày đầu
- Thêm 10 lần rs vượt mức ( Phí 2000 gcoin / 1 lần )
- Và thêm số lần reset ủy thác

ÁP DỤNG GIỚI HẠN RS MỚI TỪ NGÀY THỨ 2 OPEN GAME

Giới hạn reset này là như sau:
+ Các bạn reset thoải mái cho tới khi bằng số lần reset top 1 một khoảng cách x lần reset theo chỉ định thì thôi ngừng reset.
Lưu ý:
- Tính năng giới hạn rs 2 chỉ áp dụng từ ngày thứ 2 trở đi khi open game
- Nên reset max ngày rồi mới rs ủy thác sau cùng. Vì reset ủy thác cũng bị tính vào giới hạn reset.
- 1 ngày các bạn vẫn được 10 lần reset Vượt mức + số lần reset ủy thác
Giới hạn này có gì hay? sao áp dụng?
- Giúp cho các top không chênh lệch quá nhiều
- Bạn bỏ 2-3 hôm chơi game, thì chỉ cần bù lại 1 hôm cầy là lại gần top
- Top vẫn có sự phân cấp nếu muốn vào top đầu ( trả phí 10 lần vượt mức là vào ngay )
- Tính năng Úp reset vẫn sử dụng cho giới hạn reset này, ko cần cầy ngày úp úp phù hợp cho Học sinh, người đi làmView more latest threads same category: