Tỉ lệ này là như sau
Map level càng cao thỉ rớt đồ hoàn hảo càng cao
Tạo cho anh em dễ kiếm đồ ko quá khó
5 phút của admin đây
Mặt khác anh em lưu ý. Chỉ rớt đồ cấp thấp nhé
Cấp cao săn boss vàng hay kundun
View more latest threads same category: