Về việc update cập nhật cho các máy chủ Au to rs đang chơi
- Update ngập tràn boss vàng. Nâng tỉ lệ rớt box.
- Update Boss kundun medusa 100% rớt đồ Exl. Máu boss và dame giảm
- Ra mắt tính năng Xshop hiện đại, bán hộp quà giá free. Đập hộp ra đồ từ 1-3 option ( giá 10-30k Gcoin )
- Shop bán Cánh giá bèo
- Update thêm bán ngọc phụ kiện
- Khai tử item vpoint + Shop vpoint
- Mở bán Master lên 400 trên web = Gcoin
- Giảm level auto Reset trong game
- Khai tử chênh lệch point giữ rs thường và víp. Víp và thường như nhau hơn nhau cái Level. Bạn nào ko thích thì rs thường. Sau rs thường mất ngọc
- Nâng tỉ lệ rớt ngọc / Chaos / cre / blue rớt 10 lần trước. Sau này chính thức update Rs mất nguyên liệu . Tăng giá trị buôn bán đồ
- Nâng tỉ lệ ép cánh

View more latest threads same category: