Bảo trì fix lỗi điểm Master
Do sv gặp sự cố dẫn tới điểm Master của anh em quá 300
Tăng tỉ lệ Ném Box 5 > 1 : 30 - 50%
Bạn nào bị mất điểm thì lên web Tẩy Tủy lại master giúp BQT
BQT mu xin kính báo

View more latest threads same category: