1 PhapSu / helldark 0 250 352 1 Grand Master 07/01 14:10:55
2 Begin / 1008 0 195 289 1 Blade Master 07/01 10:22:50
3 RockDevil / anhnamkp27 0 179 339 1 First Master 07/01 07:36:35
4 Dai28cm / vuminhanh5 0 178 186 11 Blade Master 07/01 23:59:28
5 RFFF / hades166 0 172 335 141 First Master 06/01 20:10:06

Giải trao vào ngày 9/1. Anh em liên hệ qua fb để BQT trao nhé

View more latest threads same category: