TOP 50 lúc 0h00 29/08/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 BongXinh 0 66 0 0 Hight Elf
2 TheShine 0 65 0 0 First Master
3 Godlar 0 65 0 0 Soul Master

View more latest threads same category: