Giải trao trong ngày nhé

TOP 50 lúc 0h00 16/04/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 007LinhKa 0 50 400 5 Dimension Master 15/04 19:46:32
2 PTTH 0 50 400 1 Rage Fighter 15/04 18:29:34
3 JetColdly 0 50 400 1 Soul Master 15/04 18:31:50

View more latest threads same category: