Các bạn tải bản FULL 675 MB từ lúc 14h-17h: 9/12/2018
-> vào thấy server Truyền thuyết là bị do sai link
BQT đã fix lại và các bạn chỉ cần tải lại game là vào được
Xin cám ơn!

View more latest threads same category: