GaRanKFC: khóa vv tàik hoản liên quan tới nv honganh mua bán sv cũ
mua acc chui
không chứng minh được lịch sử mua bán

View more latest threads same category: