TOP 50 lúc 0h00 18/09/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TueNhi 0 70 5 Soul Master Bạch Long
2 Fury 0 63 400 Grand Master Bạch Long
3 Th0ngS0ai 0 62 400 Grand Master Bạch Long

View more latest threads same category: