TOP 50 lúc 0h00 12/07/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 TrongVu 0 61 229 Grand Master Song Long
2 DraGon 0 51 400 Grand Master Song Long
3 Gakz 0 51 400 Soul Master Song Long

View more latest threads same category: