Anh em đăng ký theo mẫu sau
- Tên nv chính đoạt giải
- Tên nv phụ sẽ nhận giải
- Chủng tộc muốn nhận

- Giải trao trong 24h - sau 23h tối

Vui lòng không vào nhân vật phụ nhận giải trước khi admin phê duyệt


# Nhân Vật Điểm Danh Vọng (TOP) G.Coin nạp (TOP) Top Tổng
(Top Danh Vọng + TOP Gcoin)
1 Arminius 245.783 (1) 2.800.000 (2) 3
2 FCchembao 226.231 (2) 440.000 (3) 5
3 VipSeVer 175.646 (7) 2.820.000 (1) 8
4 GoKu 186.720 (5) 310.000 (5) 10
5 Korea 197.784 (4) 210.000 (8) 12
6 SMLin 168.954 (8) 400.000 (4) 12
7 BiimBo0m 183.117 (6) 200.000 (10) 16

View more latest threads same category: