TOP 50 lúc 0h00 12/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 SMLin 0 133 400 Dimension Master Bạch Long
2 BiimBo0m 0 132 400 Lord Emperor Bạch Long
3 FCchembao 0 132 322 Rage Fighter Bạch Long
4 HongLong 0 131 400 Duel Master Bạch Long
5 DTDT 0 131 400 Lord Emperor Bạch Long

View more latest threads same category: