TOP 50 lúc 0h00 09/01/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Magic 0 60 400 Soul Master Bạch Long
2 SMLin 0 60 400 Dimension Master Bạch Long
3 EmLaSum 0 60 400 Dimension Master Bạch Long

View more latest threads same category: