kent: khóa tài khoản vĩnh viễn vu khống admin - nói xấu game thủ
NV mặc đại gia có trả phí đổi đồ bộ + 11 qua bộ huyền thoại maser + 15
nhưng nv kent ghen ăn tức ở vu khống admin bán đồ Full thần cho mặc đại gia
Thực chất bộ mặc đại gia mặc chỉ là sét đồ all class
Admin ko bán

Qua sự việc trên nhận thấy nv này có thể là tiềm ẩn tính ghẹn tị + phá game

BQT ra hình thức cuối cùng: cấm vĩnh viễn nhân vật này vào lục địa MU
BQT mu kính báo !

Tiện thể tôi cũng ko bao giờ thèm lấy đồ game thủ )
Anh em lưu ý

View more latest threads same category: