Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.