nghĩ sao vậy. MU dễ vậy thì chơi làm gì nữa. tỉ lệ đồ ra như nhau. hên xui chứ đánh bắt buộc ra thì game dễ quá rồi.