Kanturu là vùng đất xa sôi hẻo lánh một ốc đảo nằm giửa xa mạc bao la, chứa đầy những bí hiểm, tiến đến Kanturu bằng cách đi qua Tarkan.
Tìm kiếm đá quý tại ốc đảo tuy xa sôi nhưng màu mở. Cơ...