vậy anh em train đâu đc ad ơi. bây giờ toàn 380 mới rs. ko mở arena thì train lâu lắm
và ad xem xét mở thêm event hay săn đồ 380 hay săn gì đó cho anh em chơi. chứ như bây giờ ko có cái gì săn....