nếu thế chơi Mu có dễ quá không ???
nếu arena đều full quái thì đâu cần 3r , kanturu
theo ý tôi thì arena chỉ mở quái từ aida trở xuống để còn mấy map kia có ng lên.
còn việc săn ngọc thì thế ổn...