PDA

Xem bản đầy đủ : [Thư Giãn] 1 vài hình ảnh về tỉ lệ rớt đồ exl khi test áp dụng cho Openadmin
13-10, 06:25 PM
Tỉ lệ này là như sau
Map level càng cao thỉ rớt đồ hoàn hảo càng cao
Tạo cho anh em dễ kiếm đồ ko quá khó
5 phút của admin đây
Mặt khác anh em lưu ý. Chỉ rớt đồ cấp thấp nhé
Cấp cao săn boss vàng hay kundun

http://i.imgur.com/AC1Nd5a.jpg
http://i.imgur.com/d6utbx8.jpg
http://i.imgur.com/KmHLe96.jpg
http://i.imgur.com/EBIlf7z.jpg