PDA

Xem bản đầy đủ : [Thông Báo] Phân Cấp Hệ Thống Sub server !GameMaster
01-01, 01:08 AM
Chón server mang tên Chiến Binh


Sub 1 : No pk - Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 2 : pk - ko Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 3 : pk - ko Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 4 : pk - ko Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 5 : pk - ko Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 6 :No pk - Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 7 : pk - ko Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member
Sub 8 : pk - ko Trade - Thùng Đồ - Online max 200 member