PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Nội Quy] Cấm rao bán acc trong game vi phạm khóa 7 ngày
 2. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 3. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 4. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
 5. [Hướng Dẫn] Lệnh Auto Reset In Game
 6. [Thông Báo] Phát 500 Code tân thủ Chào mừng Open
 7. [Nội Quy] Chính Sách Luật Chống Phá Giá Gcoin
 8. [Trao Giải] Danh sách top AlphaTest Game
 9. [Trao Giải] Danh sách 11 Giờ Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 10. [Trao Giải] Danh sách 3 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 11. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game
 12. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 2
 13. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game lần 2
 14. [Đua Top] Cơ cấu giải Đua Top 7 ngày Open Game lần 3